วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ຄຳໄຫວ້ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ໑໐ ທິສ

ປະທຸມຸຕຕະໂຣ ຈະ ປຸພພາຍັງ ອາຄະເນຍເຍ ຈະ ເຣວະໂຕ
ທັກຂິເນ ກັສສໂປ ພຸທໂທ ພາຍັພເພ ຈະ ເມທັງກະໂຣ
ອຸຕຕະເຣ ສາກະຍະມຸນີ ເຈວະ ອິສາເນ ສະຣະນັງກະໂຣ
ປະຖະວິຍັງ ກະກຸສັນໂທ ອາກາເສ ຈະ ທິປັງກະໂຣ
ເອເຕ ທະສະ ທິສາ ພຸທທາ ຣາຊະທັມມັສສະ ປູຊິຕາ
ນັຕຖິ ໂຣຄະພະຍັງ ໂສກັງ ເຂມັງ ສັມປັຕຕິທາຍະກັງ
ທຸກຂະ ໂຣຄະພະຍັງ ນັຕຖິ ສັພພະສັຕຕູ ວິທທັງເສນຕິ
ເຕສັມ ຍາເນນະ ສີເລນະ ສັນຍະເມນະ ທະເມນະ ຈະ
ເຕປິ ມັງ ອະນຸຣັກຂັນຕຸ ອະໂຣຄະເຍ ນະ ສຸເຂນະ ຈະ
ອະນາຄະຕັສສະ ພຸທທັສສະ ເຕ ເມ ຕະຍັສສະ ຍັສສະສິໂນ
ມະຫາເຕໂຊ ສະທາ ໂຫຕຸ ສັພພະໂສຕຖີ ພະວັນຕຸ ໂນ ຯ

ຄຳໄຫວ້ພຣະບາງເຈົ້າ

ນະມມິ ສິຣະສາ ໄມຫັງພຸດທະຣູປັງ ມະໂນຣະມັງ ລັງກາທິປາຄະຕັນ ເຍຕັງ ນະຣະເທວາ ພິປູຊິຕັວ ໂຍໂສສັງຄະຫະ ມາຣັພພິ ຍາຕະເກສຸ ປະຊສຸຈະ ອິທທິມັນຕັງ ມະຫາເຕຊັງ ອະຫັງວັນທາ ມິ ສັພພະທາ ຯ

ຄຳໄຫວ້ຕົ້ນສີມະຫາໂພທິ໌(ຕົ້ນໂພພຣະພຸດທະເຈົ້າຕັສຮູ້)

ຍັສສະມູເລ ສິສິນໂນວະ ປັຕໂຕ ສັພພັນຍຸຕຕັງສັຕຖາ ອິເມເອເຕ ມະຫາໂພທິ ອະຫັມປິເຕ ນະມັສສາມິ ສັພພາຣິວິຊະຍັງ ອະກາວັນເທຕັງ ໂພທິປາທະປັງ ໂລກະນາເຖນະ ປູຊິຕາ ໂພທິຣາຊາ ນະມັຕຖຸ ເຕ ຯ