วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2554

ຂ້ານ້ອຍເຮັດພາເຂົ້າທິບຫາຜົວຂ້ານ້ອຍ ຜົວຂ້ານ້ອຍຊິໄດ້ບໍ ?

- ແມ່ອອກຄົນໜຶ່ງ ໄປທີ່ວັດໜຶ່ງ ເພື່ອເຮັດພາເຂົ້າທິບຫາຜົວ ທີ່ຕາຍໄປແລ້ວ ຫຼັງຈາກເຮັດພາເຂົ້າທິບແລ້ວ 2 ວັນກໍກັບໄປຫາພຣະອາຈາຍອີກ ແລ້ວຖາມພຣະອາຈານວ່າ.
- ແມ່ອອກ : ຂ້ານ້ອຍເຮັດພາເຂົ້າທິບ ຫຼືເຮັດບຸນຫາຜົວຂ້ານ້ອຍແລ້ວ ຢາກຮູ້ວ່າຜົວຂ້ານ້ອຍຊິໄດ້ຮັບບໍ ?
- ພຣະອາຈານ : ອືມ໌....ແມ່ອອກເອີຍອັນນັ້ນມັນຕອບຍາກກະ ເປັນອັນວ່າແມ່ອອກເຮັດໄປແລ້ວ ຍ່ອມມີອານິສົງແນ່ນອນ.
- ແມ່ອອກ: ຂ້ານ້ອຍບໍ່ເຂົ້າໃຈ ໃຫ້ພຣະອາຈານຕອບຊ້ານ້ອຍຄັກໆແນ່ ເວົ້າແຈ້ງໂລດ ບໍ່ຕ້ອງເກງໃຈ.
- ພຣະອາຈານ: ເອີ...ຄັນຊັ້ນຊິຕອບແມ່ອອກໄປຕາມເລື່ອງຕາມລາວ ທີ່ພໍຮູ້ໃດເດີ.
- ແມ່ອອກ: ໂດຍຂ້ານ້ອຍ ຕອບໂລດຂ້ານ້ອຍ ພໍໃຫ້ຫາຍຄວາມສົງໄສ.
- ພຣະອາຈານ: ຄວາມຈິງແລ້ວ ແມ່ອອກເຮັດບຸນໃດໆ ກໍຕາມ, ຫາກເຮັດດ້ວຍຄວາມບໍຣິສຸດທັງໃຈຂອງແມ່ອອກ ແລະບໍຣິສຸດທັງວັດຖຸທີ່ທານໄປນັ້ນ ບຸນນັ້ນຍ່ອມເກີດແນ່ນອນ ແຕ່ວັດຖຸປະສົງຂອງແມ່ອອກນັ້ນ ເພື່ອອຸທິດຫາຜົວຂອງແມ່ອອກທີ່ລ່ວງລັບໄປແລ້ວ(ຕາຍ) ນັ້ນ, ຈະຕອບວ່າ ໄດ້ກໍມີ, ບໍ່ໄດ້ກໍມີ ຕ້ອງເບິ່ງຕາມເຫດ ຕາມປັດໃຈຂອງຜູ້ທານ ແລະຜູ້ຮັບ.
- ແມ່ອອກ: ບໍຣິສຸດ ຈັ່ງໃດຂ້ານ້ອຍ ?
- ພຣະອາຈານ: ບໍຣິສຸດ ຄືວ່າ ເບື້ອງຂອງຜູ້ທານ ຄືແມ່ອອກເອງນັ້ນ, ມີຄວາມບໍຣິສຸດໃຈ ບໍ່ມີອຳນາດອື່ນ ຫຼືສິ່ງອື່ນມາບັງຄັບບັນຊາໃຫ້ເຮັດ ແຕ່ການເຮັດຂອງແມ່ອອກນັ້ນເຮັດດ້ວຍສັດທາຕໍ່ພຣະພຸດທະສາສນາໂດຍແທ້ ບຸນນັ້ນຍ່ອມເກີດຂຶ້ນເປັນສິ່ງບໍ່ຣິສຸດ ເຕັມປ່ຽມເນືອງນອງເໝືອນນໍ້າໃສບໍຣິສຸດຕົກລົງມາສູ່ອຸສູ່ໃຫ ທີ່ໃຫຍ່ ຫຼືນ້ອຍ, ຍ່ອມລັ່ງໄຫຼລົ້ນເຫຼືອອອກມາເຈຶອຈານໄປທົ່ວປະຖະພີ, ບາດນີ້ມາເບິ່ງຜູ້ທີ່ຮັບ ພຣະສົງຜູ້ທີ່ຮັບນັ້ນ ເປັນຜູ້ທີ່ບໍຣິສຸດດ້ວຍສິລະແລ້ວ ເປັນຜູ້ທໍາທັກຂີໄນຍະທານ ກໍອານິສົງຂອງການທານຍ່ອມສໍາເຣັດບໍຣິບູນ, ຄົນທີ່ເຮົາອຸທິດສົງຜົນໄປໃຫ້ນັ້ນ ຈະໄດ້ຮັບບໍ່ໄດ້ຮັບ ຕ້ອງເບິ່ງຢ່າງນີ້ ຄື:
- ຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນທານ ຫຼືບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນທານ.
ກ. ກ່ອນເຂົາຍັງບໍ່ທັນຕາຍນັ້ນ ເຂົາເປັນຄົນສໍາມາທິດຖີ ເຫັນຖືກຕ້ອງ ແລະເຊື່ອໝັ້ນສັດທາໃນພຸດທະສາສນນາບໍ ?
ຂ. ເຂົາຕາຍໄປແລ້ວໃນປັດຈຸບັນທັນດ່ວນນັ້ນ ດວງວິນຍານຂອງເຂົາຍັງບໍ່ທັນໄກຈຸຕິໃນພົບໃດໆ.
(ຜົວແມ່ອອກຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເກີດ ແລະຕອນມີຊີວິດຢູ່ນັ້ນ, ຫາກທໍາບຸນຫຼາຍ ກໍອາດຈະໄດ້ຮັບຫາກຍັງບໍ່ທັນໄດ້ໄປຈຸດຕິເກີດໃນພົບໃດ ? ວິທີແກ້ແນວນີ້ ເຂົາແກ້ວ່າ ເມື່ອຄົນຕາຍໄປແລ້ວຮີບທໍາບຸນໄປຫາໂລດ).
- ພຣະອາຈານ: ຜົວແມ່ອອກ ຕອນມີຊີວິດຢູ່ເປັນຈັ່ງໃດ ?
- ແມ່ອອກ: ໂອຍ....ພຣະອາຈານເອີຍ ຂ້ານ້ອຍບໍ່ຢາກເວົ້າໃຜໆ ກໍເຫັນນຳກັນ, ກິນເຫຼົ້າເມົາສຸລາໝົດມື້ໝົດຄື ຕາຍນີ້ກະຕາຍເພາະເຫຼົ້າ, ເປັນຕັບແຂງຂ້ານ້ອຍດ ວຽກບໍ່ເຮັດງານບໍ່ສ້າງ ຂ້ານ້ອຍມາຢູ່ນໍາລາວ 16 ປີ ບໍ່ເຫັນລາວພາທໍບນຈັກເທື່ອ ຊັກຊວນໄປກະບໍ່ໄປ ລາວຍັງວ່າ ເຮັດໄປເຮັດຫຍັງ ?
- ພຣະອາຈານ: ອືມ໌ ຄັນປັນຈັ່ງຊັ້ນ ກໍບໍ່ຮູ້ຊິຕອບແມ່ອອກດອກ ສຸດແລ້ວແຕ່ແມ່ອອກຈະຄິດເອົາເອງເດີ.
- ແມ່ອອກ: ແລ້ວ ຄັນຊັນ ຂ້ານ້ອຍກໍບໍ່ຈໍາເຮັດຕິ, ຊັ້ນນາ.
- ພຣະອາຈານ: ຍິ່ງຈໍາປັນ ທີ່ສຸດ.
- ແມ່ອອກ: ຈໍາເປັນແນວໃດຄັນວ່າເຮັດຫາຜົວຂ້ານ້ອຍແລ້ວ ຜົວຂ້າບໍ່ໄດ້ ?
- ພຣະອາຈານ: ຜົວແມ່ອອກໄດ້ ຫຼືບໍ່ໄດ້ ມັນກໍເປັນເລື່ອງຂອງຜົວຂອງແມ່ອອກ ເທົ່ານັ້ນ, ເຂົາຍັງມີຊີວິດຢູ່ ເຂົາຍັງບໍ່ເຮັດບໍ່ສ້າງ ບາດຕາຍໄປແລ້ວ ເຂົາຈະບໍ່ມີເຂົ້າໄຖ່ ເຂົ້າຖົງ, ແຕ່ສໍາລັບແມ່ອອກ ກໍກໍາລັງກຽມເຂົ້າໄຖ່ເຂົ້າຖົງ ເອງຕ່າງຫາກ ຜົນທານ ທີ່ແມ່ອອກທານໄປແລ້ວ ຍ່ອມເປັນສົມບັດຂອງແມ່ອອກ ເຖິງຜົວແມ່ອອກໄດ້ຮັບ ຜົນທານນັ້ນ ທີ່ໄດ້ບໍຣິບູນກໍແມ່ນແມ່ອອກ ຫາກຜົນຂອງແມ່ອອກບໍ່ໄດ້ຮັບ ແມ່ອອກກໍຍັງໄດ້ ເຕັມປ່ຽມບໍຣິບູນບໍ່ມີດ່າງ ມີພອຍ ຫາກສັດທານັ້ນເຕັມປ່ຽມດ້ວຍປັນຍາ.
- ນັ້ນແລ ສາທຸຊົນທັງຫຼາຍ ເຮົາເກີດມາມີກັມ, ມີປຕ່ມະນຸດເທົ່ານັ້ນ ເປັນຜູ້ສ້າງກັມ ທັງກັມດີ ແລະກັມຊົ່ວ ຫາກປະກອບກໍາຊົ່ວກໍໄປເກີດເປັນສັດເດັຍລະສານ, ເຜດ, ອະສຸຣະກາຍ ຮຽກວ່າອະບາຍະພູມ ຄືພູມຕໍ່າ ພູມຕໍ່າເລົ່ານີ້ ຜົນທານຈະບໍ່ໄປເຖິງ ອີກຢ່າງພູມແຕ່ລະພູມ ກໍມີສິ່ງຂອງສໍາລັບພວກເຂົາແລ້ວ, ຫາກໄປສຸຄະຕິພູມ ຄືພູມສະຫວັນ ກໍຈະໄດ້ຮັບອານິສົງຈາກຜົນບຸນ ເປັນຂອງທິບ ຄືນຶກ ຄິດ ໄດ້ຕາມປະສົງ ທີ່ຜະຫຼະອານິສົງທີ່ຕົນໄດ້ກະທໍາແລ້ວ ໃນໂລກໜີ ຈຶ່ງສົ່ງໃຫ້ເຮົາໄປສູ່ພູມທີ່ສູງ, ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ທ່ານຜູ້ມີປັນຍາ ຈຶ່ງປະກອບກໍາດີ ສ້າງບຸນສ້າງກຸສົນເອງ ບໍ່ລໍໃຫ້ລູກຫຼາຍຍາດມິດອຸທິດໃຫ້ ບຸນທີ່ເຂົາໄດ້ທໍາແລ້ວ ຍ່ອມຕິດຕາມຕົວເຂົາໄປທຸກພົບ ທຸກຊາດ, ການທີ່ແມ່ອອກທໍາລົງໄປ ຍາມໃດ ເວລາໃດ ຂະນະໃດ ຫາກເຮັດດ້ວຍຄວາມບໍຣິສຸດ ບໍຣິບູນ ຍ່ອມເປັນຂອງແມ່ອອກເອງນັ້ນແລ ຢ່າງສົງໃສເທີ້ນ,
- ແມ່ອອກນໍ້າຕານອງໜ້າ ແລ້ວອະນຸໂມທະນາສາທຸ ດ້ວຍຄວາມດີໃຈ ແຕ່ກ່ອນເຂົາມັກຕັກບາດແຄມທາງ ມາບັດນີ້ເຂົາກໍທໍາ ວັນໃດຫວ່າງໆ ຫຼືວັນປະເພນີ ເຂົາກໍມາທໍາບຸນທີ່ວັດ ຫຼືຊ່ວຍວຽກວັດ ຈາກວັນຜົວເຂົາຕາຍຈາກ ເປັນເວລາ 5 ປີແລ້ວ ດຽວນີ້ເຂົາໄດ້ຜົວໃໝແລ້ວ ເປັນຄົນມີເງິນ ມີຖານະ ແລະດີກວ່າຜົວເກົ່າສົມຄວນ ເຖິງເປັນພໍ່ຮ້າງກໍຕາມແຕ່ກໍມີຄວາມສຸກວ່າຊັ້ນ, ເຂົາສາລະພາບວ່າ ຂ້ານ້ອຍເອົາຜົວມາ 16 ປີ ໄດ້ລູກ 1 ຄົນ ບໍ່ເຄີຍມີວັນໃດສຸກແມ່ນຄັ້ງດຽວ ບາດຂ້ານ້ອຍ ບາດຜົວຂ້ານ້ອຍຕາຍໄປແລ້ວ ຂ້ານ້ອຍຢ້ານຂ້ານ້ອຍມີກັມກັບລາວ ແລະບໍ່ຢາກໃຫ້ຜົວເກົ່າຂ້ານ້ອຍມີກັມ ຂ້ານ້ອຍຈຶ່ງເຮັດບຸນຫາລາວ ໄປວັດໃດກໍເຮັດ ແລະນຶກເຖິງຜົວເກົ່າຂ້ານ້ອຍ ໃຫ້ເຂົາໄດ້ຮັບ ເຖິງເຂົາບໍໄດ້ຮັບກໍຕາມ ຂ້ານ້ອຍປາດຖະໜາພຽງຢ່າງດຽວ ຄືຢ່າໃຫ້ໄດ້ພົບຜົວແບບນີ້ອີກໃນທຸກໆ ຊາດ, ພຣະອາຈານຕອບວ່າ ຄວາມປາຖະໜາຍ່ອມສົມປະສົມ ຫາກຈິດໃຈບັນຈົງທໍາດ້ວຍເຈດຕະນາທີ່ບໍຣິສຸດ, ນັ້ນແລ ແມ່ອອກເຮີຍ ການເຮັດບຸນຕ້ອງມີວັດຖຸປະສົງ ແລະເຈຕະນາ ເຖິງເຈດຕະນາສິ່ງໜຶ່ງ ມັນອາດຊິໄດ້ສິ່ງໜຶ່ງ ຂໍໃຫ້ເຊື່ອໝັ້ນໃນສິງທີ່ຕົນທໍານັ້ນກໍພໍແລ້ວ.
(ເລື່ອງລາວ ກໍເປັນເຊັ່ນນັ້ນແລ)

ไม่มีความคิดเห็น: